Ενεργοποίηση – Απενεργοποίηση email vacation

Το υπολογιστικό κέντρο σας δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε αυτόματη απάντηση στα email σας. Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.

Ενεργοποίηση υπηρεσίας

Δημιουργείτε καινούριο email, στο πεδίο από βάζετε το email σας, στο πεδίο προς βάζετε το email σας και στο θέμα γράφετε “vacation on”. Τέλος, γράφετε στο περιεχόμενο του μηνύματος το κείμενο που θα θέλετε να αποστέλλεται αυτόματα.

vacation1

Αφού στείλουμε το μήνυμα, το σύστημα μας αποστέλλει ένα email με θέμα “Vacation Autoresponder   Message Received.

vacation2

Στο προηγούμενο μήνυμα πατάμε απάντηση και αποστολή.

vacation3

Τέλος, το σύστημα θα σας στείλει ενημερωτικό email για να επιβεβαιώσει την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.

vacation4

Απενεργοποίηση υπηρεσίας

Όταν θέλετε να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία, δημιουργείτε ένα καινούριο email, στο πεδίο από το email σας, στο πεδίο προς βάζετε το email σας και στο θέμα γράφετε vacation off.

vacation5

Τέλος, το σύστημα θα σας στείλει ενημερωτικό email για να επιβεβαιώσει την απενεργοποίηση της υπηρεσίας.

vacation6