Με την καταχώρηση των στοιχείων μου παραπάνω συμφωνώ να μου αποσταλεί πρόσκληση για συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη