Όρια αποστολής mails ανά χρήστη: 60 mails / Λεπτό 120 mails / Ώρα 240 mails / Ημέρα

Ρυθμίσεις για Mac για τους χρήστες της Αθήνας και της ΡόδουΡυθμίσεις για Mac για τους χρήστες της Κρήτης
Ρυθμίσεις για Webmail για τους χρήστες της Αθήνας και της ΡόδουΡυθμίσεις για Webmail για τους χρήστες της Κρήτης
Ρυθμίσεις για Thunderbird για τους χρήστες της Αθήνας και της ΡόδουΡυθμίσεις για Thunderbird για τους χρήστες της Κρήτης
Ρυθμίσεις για Outlook για τους χρήστες της Αθήνας και της ΡόδουΡυθμίσεις για Outlook για τους χρήστες της Κρήτης
Για αλλαγές SMTPX (outgoing server)
Ρυθμίσεις για Thunderbird για τους χρήστες της Αθήνας και της Ρόδου SMTPΧ αλλαγές
Ρυθμίσεις για Outlook για τους χρήστες της Αθήνας και της Ρόδου SMTPΧ αλλαγές