ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ι.Ω. 1/4/2024 και ώρα 10.00 εως 15.00

    Με την καταχώρηση των στοιχείων μου παραπάνω συμφωνώ να μου σταλεί πρόσκληση για συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη για: ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ι.Ω. 1/4/2024 και ώρα 10:00- 15:00