Με την καταχώρηση των στοιχείων μου παραπάνω συμφωνώ να μου αποσταλεί πρόσκληση για συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη:

    Για την παρακολούθηση ομιλίας στις 18 Απριλίου με εισηγήτρια την Jessie Turner από το Ocean Acidification Alliance και τίτλο “ Incorporating ocean acidification across domestic policy frameworks .”