Προσβασιμότητα Ιστοτόπων και Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές

Σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102, η…