Πως βάζω Message Filter in Mozilla Thunderbird

Δείτε πως μπορείτε να αποφύγετε πολύ…