ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Το ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπινων Πόρων  αναπτύχθηκε από το Υπολογιστικό Κέντρο για να καλύψει την ηλεκτρονική καταγραφή/δήλωση  παρουσιών εραγαζομένων του ΕΛΚΕΘΕ καθώς και την αίτηση αδείας από την υπηρεσία τους.

Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες χρήσης του συστήματος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

BHMA 1

Ακολουθείστε τον σύνδεσμο  access.hcmr.gr

ΒΗΜΑ 2

Συμπληρώνετε το Ονομα και Κωδικό Χρήστη τα οποία είναι τα ίδια με αυτά του λογαριασμού e-mail σας π.χ. για το e-mail username@hcmr.gr συμπληρώνουμε

Ονομα : usename

Password : ********

1

 

BHMA 3

Στη φόρμα Δήλωσης Παρουσίας που εμφανίζεται κάνετε click στο κουμπί Είσοδος όπου και καταχωρείται η ώρα εισόδου στην εργασία σας  και κλείνεται την εφαρμογή μέσω  της ένδειξης  Έξοδος επάνω δεξιά.

Κατά την αποχώρηση σας ακολουθείται εκ νέου τα βήματα 1 και 2 και στη φόρμα Δήλωσης Παρουσίας (ΒΗΜΑ 3) κάνετε click στο κουμπί Έξοδος όπου καταχωρείται η ώρα αποχώρησης.

Εάν κατά την Είσοδο ή Έξοδο επιθυμείτε να καταχωρήσετε κάποια σχόλια πληκτρολογήστε τα σχόλια σας στο πεδίο κειμένου Σχόλιο πριν κάνετε click στο κουμπί Είσοδος ή Έξοδος.

 

Σημειώνεται ότι το σύστημα καταχωρεί ανά  ημέρα  το πρώτο click για την Είσοδο και το τελευταίο click για την Έξοδο (όπως γίνεται με το σύστημα καρτών μέχρι σήμερα).

 

2

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΒΗΜΑ 1

Αφού εισέλθετε στην εφαρμογή (Διαδικασία Δήλωσης Παρουσίας ΒΗΜΑ 1) κάνετε click στην ένδειξη Υπηρεσιακές Άδειες.

 

3

ΒΗΜΑ 2

Από την λίστα διάρκεια επιλέγετε τον τύπο άδειας που αιτείστε (Υπηρεσιακή σε ημέρες ή Υπηρεσιακή σε ώρες)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ΒΗΜΑ3

Εάν πρόκειται για Υπηρεσιακή σε ημέρες συμπληρώνετε  τα πεδία Από – Έως μέσω του ηλεκτρονικού ημερολογίου που εμφανίζεται

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΗΜΑ 4

Εάν πρόκειται για άδεια ωρών (π.χ. τετράωρη κλπ) συμπληρώνετε τα πεδία Από Ημερομηνία και Από ώρα – Έως ώρα.

5

Σημειώνεται ότι και στους δύο τύπους αδειών μετά την καταχώρηση θα ακολουθείται η ροή εργασιών που ακολουθείται μέχρι σήμερα σε ότι αφορά την διεκπεραίωση της άδειας (Έντυπα, καρτέλες κλπ).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση