Προσωπικές ρυθμίσεις στο νέο mail Horde

Για να κάνετε προσωπικέ ρυθμίσεις στο Webmail “Horde” πρέπει να επιλέξετε το παρακάτω link αφού πρώτα έχετε κάνει login.

https://webmail.ath.hcmr.gr/horde/services/prefs.php?app=imp

 

Για να έχουμε ολοκληρωμένη διαγραφή κάποιου mail και όχι απλά να υπογραμμίζεται σαν διαγραμμένο ακολουθήστε το παρακάτω Link

https://webmail.ath.hcmr.gr/horde/services/prefs.php?app=imp&group=delmove

και τις παρακάτω ρυθμίσεις.

 

Και για περισσότερες ρυθμίσεις