Ενυδρείο Ηρακλείου 1

Αμφιθέατρο ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ Κρήτης

Η Αίθουσα «Αμφιθέατρο ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ» αποσύρεται από το Ηλεκτρονικό σύστημα
κρατήσεων (booking.hcmg.gr) για διαχειριστικούς λόγους. Επίσης οι
κρατήσεις που έχουν γίνει ήδη αποσύρονται επίσης.

Για κράτηση της αίθουσας θα πρέπει να επικοινωνείτε είτε με την
Γραμματεία του Ενυδρείου (2810-337788)είτε με την συνάδελφο Πολυχρονάκη
Θάλεια (2810-337792)