Πως βάζω Message Filter in Mozilla Thunderbird

Δείτε πως μπορείτε να αποφύγετε πολύ εύκολα ανεπιθύμητα mails με τη χρήση του Message Filter στο Mozilla Thunderbirdmessage-filter-in-mozilla-thunderbird-step-1 message-filter-in-mozilla-thunderbird-step-2 message-filter-in-mozilla-thunderbird-step-3 message-filter-in-mozilla-thunderbird-step-4 message-filter-in-mozilla-thunderbird-step-6 message-filter-in-mozilla-thunderbird-step-7 message-filter-in-mozilla-thunderbird-step-5amessage-filter-in-mozilla-thunderbird-step-9 message-filter-in-mozilla-thunderbird-step-10 message-filter-in-mozilla-thunderbird-step-11