Αίτημα για πρόσκληση στην Ημερίδα της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ΕΛΚΕΘΕ

    Με την καταχώρηση των στοιχείων μου παραπάνω συμφωνώ να μου σταλεί πρόσκληση για την ενημερωτική ημερίδα της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) του ΕΛΚΕΘΕ, 17/3/2023.