Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών- Hellenic Center for Marine Research

Αλλαγή κωδικού - Change password

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης και τα στοιχεία σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΛΚΕΘΕ (email).
Use this form to change your password for the HCMR services (email).

User Details

Συμπληρώστε το όνομα χρήστη του λογαριασμού που έχετε στο ΕΛΚΕΘΕ.
Please enter the username of your HCMR account.

Συμπληρώστε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης σας.
Please enter your current password.

Συμπληρώστε τον καινούριο κωδικό πρόσβασης.
Enter the new password.

Συμπληρώστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης.
Enter the new password again.