ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ι.Ω. 5/7/2023 και ώρα 11.00 εως 15.00

    Με την καταχώρηση των στοιχείων μου παραπάνω συμφωνώ να μου σταλεί πρόσκληση για συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη για: ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ι.Ω. 5/7/2023 και ώρα 10:00- 14:30